☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Różanie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

 

Urząd Gminy w Różanie
ul. Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan
pow. makowski
woj. mazowieckie

tel. (29) 767-91-20 (sekretariat)
fax. (29) 767-91-21
email: ugrozan@post.pl

www.gminarozan.pl

www.różan.pl

---------------------------------------------------------------

Gmina Różan
06-230 Różan
Plac Obrońców Różana 4
NIP: 7571479991

 


Adresy email

Burmistrz Gminy
Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacji, Nadzoru i Informatyki
- stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych
- stanowisko pracy ds. obsługi Rady i Komisji
- stanowisko pracy ds. administracji sieci komputerowej
Skarbnik, Kierownik Referatu Finansów i Budżetu
- stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
- stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
- stanowisko pracy ds. wymiaru  podatków i opłat
- stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkola
- stanowisko pracy ds. rachuby, płac szkół i przedszkola
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Inwestycji, Dróg i Ochrony Środowiska
- stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
- stanowisko pracy ds. inwestycji
- stanowisko pracy ds. dróg i zamówień publicznych
- stanowisko pracy ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa
- stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
- stanowisko pracy ds. oświaty oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania patologiom społecznym
- stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, archiwum zakładowego, kultury i zdrowia
- stanowisko pracy ds. sportu
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- stanowisko pracy ds. obywatelskich i wydawania dowodów osobistych
Stanowisko pracy ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 
 
(Pismo ogólne do podmiotu publicznego)
 
Adres skrytki ePUAP:
/t7939nltjn/skrytka
 

Należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać bezgotówkowo (karty płatnicze) w kasie urzędu, lub gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego w Różanie lub na konto Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Różanie 16 8925 0006 0000 0143 2000 0020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy w Różanie 14 8925 0006 0000 0143 2000 0250

 

www.rcl.gov.pl

 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Osiecki Marek
(2021-03-16 13:16:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8972736