☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Różan
Herb Różan

Piątek 28.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Wymagane dokumenty

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 
  • Wypełniony formularz meldunkowy;

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

  • Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
  • Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu. 

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące). 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Opłata skarbowa:
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega wydanie poświadczenia wymeldowania na wniosek zainteresowanego.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w siedzibie Urzędu albo na następujący rachunek bankowy: 16 8925 0006 0000 0143 2000 0020

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Tryb odwoławczy

BRAK.

Uwagi
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. , poz. 722 ze zm.).

Do pobrania:


 

 

 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2016-12-12 10:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2016-12-12 14:30:12)
 
 
ilość odwiedzin: 3315085

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X