Wybory ławników 2012-2015

Informacja dotycząca szczegółowego trybu zgłaszania kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019


Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika dostępny jest:

1/ w Urzędzie Gminy pokój nr 36 (II piętro) na stanowisku do obsługi rady
2/ na stronie internetowej: www.rozan.bipgminy.pl
 

 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego - wzór

 Lista osób popierających kandydaturę - wzór

 Oświadczenie nr 1- wzór

Oświadczenie nr 2 - wzór

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2011-05-27 08:57:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2015-05-28 09:12:23)