Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty
  1. Dowody tożsamości rodziców dziecka.
  2. Karta urodzenia noworodka - wydana przez Zakład Opieki Zdrowotnej.
  3. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 Opłaty

Opłata skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Uwagi

Matka, ojciec dziecka lub pełnomocnik muszą osobiście zgłosić się do USC celem sporządzenia aktu.

 Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827)
Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2017-01-13 11:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2017-01-13 11:35:42)