Druki do pobrania

Wniosek wieczystych użytkowników o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności:

- pdf

- doc

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości :

- pdf

- docx

 

Zgłoszenie usunięcia drzewa/drzew:

- pdf

- doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2004-07-23 09:13:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2019-02-18 11:00:52)