Wyniki naboru, informacje

- Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Dróg i Ochrony Środowiska oraz stanowisko planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Różanie
 

***

- Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansów i Budżetu w Urzędzie Gminy w Różanie
 

***

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. administracji sieci komputerowej w Referacie Organizacji, Nadzoru i Informatyki w Urzędzie Gminy w Różanie (03.04.2020)

- Burmistrz Gminy Różan informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. administracji sieci komputerowej w Referacie Organizacji, Nadzoru i Informatyki

***

- Burmistrz Gminy Różan informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Dróg i Ochrony Środowiska oraz stanowisko ds. planowania przestrzennego

 

*****

- Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-kadrowych

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Różanie

*****

- Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. sportu

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. sportu w Urzędzie Gminy w Różanie

 

*****

- Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Różanie
 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2006-09-04 15:25:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2020-04-03 14:13:01)