Akty Prawne - Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Dz.U.91.36.161

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U.01.137.1541

Wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Dz.U.01.137.1543

Rozciągnięcie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz.U.02.50.449

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2004-08-31 10:58:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2004-08-31 10:58:57)