Podstawy prawne działania samorządu

 • Rozdział VII Konstytucji RP
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 • Statut Gminy
 • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
 • Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marek Osiecki
  (2004-02-20 11:36:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marek Osiecki
  (2009-06-29 13:26:12)