☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Różanie
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Różanie

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory samorządowe 2018

- Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i II z dnia 5 lutego 2019 r. odnośnie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Protokół z wyborów wybory do Rady Miejskiej w Różanie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Różan w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

- Protokół obsadzenia mandatu Radnego bez głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pełnionych dyżurów

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Różanie (skład)

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Różanie (skład)

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Różanie (skład)

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Różanie (skład)

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Różanie (skład)

- Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Różanie (skład)

- Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Różan zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 2 października 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Różanie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 2 października 2018 r.o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Różanie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

- Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 2 października 2018 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Różanie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

- Informacja w sprawie spisu wyborców

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Różan

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 1 października 2018 r. dotycząca terminu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów

- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 27 września 2018r. o pełnionych dyżurach

- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 27 września 2018 r. dotycząca terminu losowania numerów list

- Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 września 2018 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych

- Burmistrz Gminy Różan podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Różanie

- Informacja Burmistrza Gminy Różan dotycząca zgłoszeń kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

            * Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach

            * Załącznik nr 2 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 17 września 2018r. o pełnionych dyżurach

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 13 września 2018r. o pełnionych dyżurach

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Różanie z dnia 13 września 2018r. o swoim składzie oraz o siedzibie

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym do Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Burmistrza Gminy Różan z dnia 22 sierpnia 2018 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

- Informacja Burmistrza Gminy Różan z dnia 21 sierpnia 2018 r.  dotycząca wykazu wyznaczonych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

- Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r. dotyczący liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

- Komunikat KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

-Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

- Informacja prasowa

Linki do filmów:
- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

 

Serwis internetowy wybory2018.pkw.gov.pl

 

Wytworzył:
UG Różan
Udostępnił:
Marek Osiecki
(2018-01-23 08:20:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Osiecki
(2019-02-05 15:35:11)
 
 
liczba odwiedzin: 3864136

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X